Mühendislik Merkez Binası
(Middle East Technical University - ODTÜ)

Ankara, Turkey

Mühendislik Merkez Binası (Ankara, Turkey)